Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
ECA
Exterior Construction Area (Plocha obvodových konstrukcí )
Plocha obvodových konstrukcí je měřená plocha skládající se z obvodových stěn včetně dokončeného povrchu obvodového pláště budovy. Zahrnuje také přídavné ztužení obvodových stěn, opěry a seizmické podpěry.
EFMC
European Facility Management Conference
EU
Největší evropská FM konference, která se každoročně na jaře pořádá v EU. Organizuje ji EuroFM ve spolupráci s IFMA. (od roku 2004 nahradila WWE).http://www.efmc-conference.com/
EMP
Environmental Master Plan
USA
Identifikuje stávající problémy životního prostředí a oblasti jeho dodržování a nedodržování; určuje priority a náklady na dodržování předpisů; identifikuje energeticky úsporné příležitosti; a hodnotí systémy budov či výrobních závodů.
EN
European Norm
EU
EU norma (standard).
ENB
Energetická náročnost budovy
ČR
Energetickou náročností referenční budovy je celková roční dodaná energie v GJ, která se stanoví bilančním hodnocením referenční budovy.
EP
Energetický posudek
ČR
Je rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu. Jeho součástí je Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
EPA
Environmental Protection Agency
USA
Federální agentura pro ochranu životního prostředí USA.
EPACT
Energy Policy Act of 1992 (United States)
USA
Jednotná energetická politika zřízená federální vládou USA s cílem zavést přísnější normy na kvalitu a soulad téměř ve všem, co má vliv na životní prostředí (1992, 2005).
EPBD
Energy Performance of Buildings Directive
EU
Směrnice o energetické náročnosti budov.
EPC
Energy Performance Contract
Smlouva zaručující předpokládané snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů použitých na splácení původní investice. Investici většinou nese dodavatel, umořuje si ji v postupných splátkách za službu.
EPS
Elektronická Požární Signalizace
ČR
Je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS.
ESCO
Energy Saving Companies
USA
Společnosti podílející se na snižování energetické spotřeby (náročnosti).
EuroFM
EuroFM
EU
Mezinárodní asociace sdružující FM organizace v EU (včetně IFMA CZ)
http://www.eurofm.org/
EZS
Elektronická Zabezpečovací Signalizace
ČR
Elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) je zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku. Zařízení bývá spojeno s PCO nebo pultem ostrahy/recepce v objektu.