Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
IAP
Indoor Air Pollution
Dráždivé látky, jež do budovy vnášejí nebo následně způsobují osoby při jejím užívání.
IAQ
Indoor Air Quality
Kvalita interního prostředí (prostor).
ICA
Interior Construction Area (Plocha vnitřních nosných konstrukcí)
Plocha vnitřních nosných konstrukcí je měřená plocha vnitřních nosných konstrukcí budovy (např. sloupy a nosné stěny).
ICT
Information and Communication Technology
Information and Communication Technology
ID (I.D.)
Identification
Zkratka pro identifikační prvek, systém atd. (např. ID Card = identifikační karta/štítek)
IDRC
International Development Research Council.
CAN
Mezinárodní rada pro výzkum a vývoj.
http://www.idrc.ca/
IFA
Internal Floor Area (Vnitřní podlahová plocha)
Vnitřní podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl hrubé podlahové plochy (GFA) a plochy obvodových konstrukcí (ECA). (GFA – ECA = IFA)
IFMA
International Facility Management Association
Mezinárodní asociace sdružující Facility manažery na celém světě – u nás pobočka IFMA CZ.
http://www.ifma.org/;http://www.ifma.cz/
IFMA CZ
Česká pobočka asociace IFMA
ČR
Pobočka celosvětové asociace facility manažerů IFMA, sdružující facility manažery v České republice (od roku 2000).
http://www.ifma.cz/
IIDA
International Interior Design Association
USA
Mezinárodní asociace interiérových návrhářů a designérů.
http://www.iida.org/
IPMS
International Property Measurement Standards
Celosvětový smluvní standard pro jednotnou formu měření ploch a prostor. Největší světové organizace, asociace a společnosti (např. BOMA, RICS, IFMA, CORNET, FIABCI, ICREA..) se dobrovolně domluvily, že vytvoří společný standard výměr budov. První standard je vytvořen pro administrativní objekty, v přípravě jsou rezidenční, průmyslové, retailové objekty. FM Institute a FM Institute Slovakia zastupují své lokality pro šíření této celosvětové aktivity jako tzv. IPMS Trustees.
IREM
Institute for Real Estate Management
USA
Mezinárodní asociace správců realit.
http://www.irem.org/
ISDN
Integrated Services Digital Network
Digitální síť integrovaných služeb. Obecně mluvíme o multimediální komunikaci. V Evropě se pod pojmem ISDN myslí vždy EURO-ISDN.
ISO
International Standard for Organizations
Mezinárodní organizace pro normalizaci je nezávislá, nevládní členská organizace a největší světový vývojář dobrovolných mezinárodních norem. 163 členských zemí na celém světě. Ústřední sekretariát se sídlem v Ženevě, Švýcarsko.