Zkratky

Zkratka
Plné znění
Stát
Význam
N2O
oxid dusný
Jeden ze skleníkových plynů – je emitován do atmosféry při hnojení a spalování fosilních paliv. Přírodní procesy probíhající v půdě a oceánech také uvolňují N2O.
NACORE
National Association of Corporate Real Estate Executives
USA
Dříve „Mezinárodní asociace podnikových správců majetku“ v roce 2002 spolu s IDRC vytvořily současnou „Corenet Global“.
http://www.corenetglobal.org/
NCIDQ
National Council for Interior Design Qualification
USA
Stanovuje globální standardy odborné způsobilosti pro ochrany zdraví, bezpečnosti a dobrých životních podmínek v interiéru.
http://www.ncidqexam.org/
NEN
Nederlands Normalisatie Instituut
NL
Holandská organizace pro normalizaci a měření.
NFA
Net Floor Area (čistá podlahová plocha)
Čistá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl vnitřní podlahové plochy (IFA) a plochy vnitřních nosných konstrukcí (ICA). (IFA – ICA = NFA)