Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

Poznejte
naše lektory

Lektoři a garanti našeho vzdělávání

Zjistěte více o vedoucích osobnostech našich kurzů a seminářů

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Garant výuky; Senior konzultant a lektor 

Partner společnosti Hein Consulting 
Senior konzultant a lektor 
Garant rekvalifikace a vzdělávání FM Institute a FM Institute Slovakia 

V roku 1999 organizoval založení české pobočky asociace IFMA CZ, ve které byl v letech 1999 – 2002 a 2012 – 2015 prezidentem a je stálým členem představenstva. V roce 2015 mu byl udělen doživotní titul Čestný předseda IFMA CZ. Od 2013 je držitelem titulu IFMA Fellow, nejprestižnějšího celosvětového ocenění asociace IFMA (od roku 1992 ho získalo pouze něco málo přes stovku Facility manažerů na světě). V letech 2011 – 2013 pod předseda EuroFM – Evropské asociace Facility managementu. Od roku 2016 je členem představenstva FMCC (celosvětové odborné sekce FM konzultantů IFMA), v roce 2017-18 vykonával funkci viceprezidenta, nyní je ředitelem pro střední a východní Evropu . Inicializoval uspořádání světových kongresů IFMA v Praze – World Workplace Europe 2003 (12. – 14. 5. 2003), a EuroFM/IFMA – EFMC 2013 (22. – 24. 5. 2013), kde se podílel i na některých příspěvcích. Jako zástupce ČR je pověřený řízením příprav a překladu evropské normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), světové normy ISO/TC 267 (ISO 41000 – Facility management) a světové ISO PC 251 (ISO 55000 – Asset management). Externí vyučující na ČVUT FSv, připravoval výuku facility managementu na VOŠ Chotěboř, občasný hostující lektor na VŠE, MVŠ Olomouc, VŠB – TU Ostrava. Autor knihy „Základy Facility managementu“ – 2014, Professional Publishing, spoluautor řady dalších odborných titulů z oblasti Facility managementu. Autor mnohých článků v odborných popularizačních periodikách.

Projekty, publikace, další aktivity:

Příprava VŘ a zavedení integrovaného facility managementu ve společnosti Siemens
Příprava VŘ a zavedení integrovaného facility managementu ve společnosti RWE (dnes Innogy)
Příprava VŘ a zavedení integrovaného facility managementu pro Hlavní nádraží v Praze
Příprava VŘ integrovaného facility managementu ve společnosti Národní banka Slovenska, Slovenské elektrárně, Výchdoslovenské elektrárně
Analýza možnosti integrace facility managementu v České poště Praha
Příprava a realizace stěhování kanceláří Plzeňského Prazdroje v Praze
Příprava a realizace stěhování kanceláří společnosti MSD v Praze

Jednotlivé rekvalifikační kurzy (RK):

1. den RK – Definice a terminologie Facility managementu
2. den RK – Implementace FM do společnosti – workshop. Příprava VŘ na poskytovatele FM služeb
4. den RK – Standardy pracoviště
7. den RK – Stavební údržba
8. den RK – FM z pohledu trvale udržitelného prostředí
11. den RK – Plánování, projekt a implementace FM
14. den RK – ICT podpora Facility managementu

Samostatné kurzy:

ISO 41001 – Úvod do nové ISO normy řady ISO 41000
ISO 41012 – Implementace facility managementu do organizace podle ISO 41012

Webináře:

Pandemie z pohledu FM služeb
Základy facility managementu
Implementace facility managementu podle ISO 41012

Ing. Vladimír Balach, MBA

Generální ředitel, Letovické strojírny

Jako absolvent Vysoké školy Chemicko-technologické, Fakulty Potravinářské technologie, katedry Kvasné chemie a bioinženýrství (1978-1982) začal profesní kariéru v dělnických profesích, mistrovských a později manažerských pozicích. Od nástupu do praxe se neustále zaměřoval nejenom na profesní růst, ale zároveň na postupné doplňování teoretických znalostí a vzdělání. V roce 1994 -1996 absolvoval mezinárodní školu ve spolupráci Manchester Metropolitan University a Vysoké školy ekonomické v Praze.

Od roku 1992 pracoval v mnoha vrcholových funkcích zejména CEO, předseda a člen představenstva a dozorčích rad. Zúčastnil se privatizačního procesu státních společností, transformací společností s holdingovými principy i mezinárodních integračních a transformačních projektů v Evropě. Při své práci inicioval mnoho rozvojových programů, které měli zásadní vliv na výkonnost řízených společností. Zejména se podílel na rozvojových projektech v oblastech prodeje a marketingu, změnou a rozvojem celopodnikové kultury, reorganizaci Supply chain procesů a konsolidaci národní distribuční sítě. Ve všech rozvojových projektech se zaměřoval na optimalizaci hodnotových řetězců a na způsoby zvyšováni přidané hodnoty. V letech 2005-2006 se zúčastnil projektu VIZE 2008 ve skupině ČEZ, kde inicioval implementaci základních principů Facility managementu. Byl u založení společnosti ČEZ Správa majetku, kde se svým týmem ve funkci Generálního ředitele vybudoval společnost zajišťující podpůrné služby pro ostatní členy skupiny ČEZ. Hlavní podnikatelská činnost byla zaměřena na správu majetku, tiskových, administrativních služeb a dopravních služeb. Vytvořil flexibilně fungující společnost. V letech 2007-2009 transformoval procesy nákupu ve skupině Unipetrol, později pracoval na pozici výkonného ředitele Českého svazu pivovarů a sladoven.

V současnosti pracuje na pozici Generálního ředitele Letovických strojíren.

Projekty, publikace, další aktivity:

 • Změna podnikové kultury s cíle změnit výrobně zaměřené myšlení k myšlení zaměřené na přidanou hodnotu a zákazníka
 • Reorganizace řízení společností se zaměřením na hodnotu a s principy horizontálního a maticového způsobu řízení
 • Projekt na transformaci Logistiky a transport a Sales, Operational and demand planning procesů
 • Člen týmu pro realizaci projektu VIZE 2008 ve skupině ČEZ
 • Člen týmu, který transformoval podpůrné procesy ve skupině Unipetrol zejména nákupní procesy v projektu Corporate Governance

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

13. den RK – Řízení facility managementu

Mgr. Irena Bartoňová Pálková

Předsedkyně České asociace úklidu a čištění
Viceprezident Hospodářské komory ČR

Absolvent Britského institutu úklidových věd. Od roku 1998 jsou její vzdělávací moduly přípravnými kurzy pro certifikace osob České společnosti pro jakost ve třech stupních Úklidový operátor, manažer a specialista. Od roku 1999 je členem programové komise České společnosti pro jakost. Je zakládajícím členem České asociace úklidu a čištění a od jejího založení v roce 1998 je mimo 4 let, kdy byla první místopředsedkyní, až dosud předsedkyní představenstva této asociace. Od roku 1999 je členem programové komise České společnosti pro jakost. Je zakládajícím členem České asociace úklidu a čištění a od jejího založení v roce 1998 je mimo 4 let, kdy byla první místopředsedkyní, až dosud předsedkyní představenstva této asociace. Od roku 2002 je vícepresidentkou Evropské asociace úklidového průmyslu a spolupracuje jak s ostatními evropskými asociacemi, ale zároveň se podílí na připomínkování evropské legislativy prostřednictvím jednání s různými parlamentními výbory a zpravodaji pro různé direktivy, jedná s IMCO, Eurochambers atd. Od roku 2003 je expertem sociální dialogu úklidového průmyslu Evropské komise, kde v tripartitě jednáme s evropskou odborovou organizací UNI Evropa. Od roku 2007 člen sektorové rady pro služby, resp. ostatní služby, kde se podílí na projektech Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací v oblasti tvorby profesí a kvalifikací úklidu a čištění. Její vzdělávací firma se zabývá školením pro profesní kvalifikace a odbornými školeními zaměřenými na oblast úklidu a FM. Od roku 2011 člen Hospodářské komory ČR.

Od roku 1992 do roku 1996 byla zaměstnána jako ředitelka společnosti Properclean spol. s.r.o., která se zabývala prodejem pomůcek, strojů a chemických přípravků a školením v oboru úklidu. Na konci roku 1996 pracovala jako obchodní ředitelka firmy ISS – Harvilla s.r.o., což byla úklidová firma, z které vyrostla česká pobočka ISS. Od roku 1997 podniká jako OSVČ v oblasti školení, poradenství a v oblasti prodeje pomůcek, strojů a chemických přípravků až doposud.

Projekty, publikace, další aktivity:

 • V roce 2013 udělena Merkurova medaile.
 • Autorka mnoha článků v odborných i popularizačních periodikách.
 • Aktivně anglický, německý a ruský jazyk.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

6. den RK – Úklid a čištění

Ing. Zdeněk Čežík

Konzultant managementu a podnikových procesů

V roce 1996 založil ve ŠKODA AUTO a. s. v rámci útvaru služeb, který řidil, oddělení Facility Managementu. Účastnil se několika mezinárodních konferencí  oboru, kde získal zkušenosti k činnostem FM a jeho přínosům. Aktivity spojené s rozvojem a kvalitativním růstem oboru FM řídil v  automobilce nepřetržitě do konce roku 2014. V roce 2000 se připojil k zakládajícím členům nově vzniklé české pobočky asociace IFMA CZ. Následně působil tři volební období ve funkci člena představenstva IFMA CZ, z toho dvě volební období ve funkci viceprezidenta. Podílel se na pořádání příslušných akcí IFMA CZ. Pro každoroční Týden FM IFMA CZ organizoval několik let ve spolupráci s dalšími kolegy náplň přednáškového dne.  Své znalosti si prohloubil rovněž pravidelnou účastí na mezinárodních kongresech IFMA v zahraničí. Příležitostně přednášel některá témata oboru a témata managementu na akcích organizovaných externími vzdělávacími institucemi v ČR. V listopadu 2015 mu bylo představenstvem IFMA CZ propůjčeno emeritní členství za dlouholeté působení a za významný přínos pro rozvoj oboru Facility management v České republice.

V roce 1978 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v  Praze, obor ekonomika a řízení průmyslu. Dalších 37 let prožil ve ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav, dříve AZNP. Po zapracování na výrobních pracovištích působil od roku 1979 v různých manažerských funkcích, řídil postupně útvary externí propagace, koncepce a prognózy podniku, organizace a technika řízení, podnikové procesy, centrální služby, management kanceláří a služeb podniku. Po absolvování manažerského vzdělávacího programu v portugalském Algarve byl v roce 1996 povolán do upper managementu koncernu Volkswagen AG.

Po ukončení své profesní dráhy ve Škoda Auto se věnuje konzultačním a poradenským aktivitám v oboru managementu a podnikových procesů včetně oboru FM.

Projekty, publikace, další aktivity:

 • Vedení týmu, kterému se podařilo získat v roce 1987 souhlas Škoda Plzeň a státních orgánů s užíváním ŠKODA v názvu podniku
 • Organizačně právní převedení aktivit bývalého AZNP do nástupnické organizace státního podniku Škoda

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

10. den RK – Péče o uživatele objektů (administrativní podpora organizace)
15. den RK – Lidský faktor ve facility managementu

Ing. Lukáš Emingr, PhD.

Senior FM poradce ve společnosti Bontech

Absolvent stavební fakulty ČVUT v Praze oboru Technická zařízení budov, kde také dokončil navazující doktorský program. Od roku 2009 se věnuje možnostem implementace moderních CAFM aplikací v komerčním sektoru a propagaci oblasti commissioningu v České republice. Několik let se podílel na přípravě mnoha energeticky úsporných projektů ve veřejném sektoru a také oblasti obnovitelných zdrojů a jejich následnému efektivnímu provozování ve společnosti Energy Benefit Centre a.s.

Od roku 2006 působil ve společnosti Liko-s a.s., kde se jako projektový manažer podílel na realizaci interiérů v mnoha zajímavých administrativních budovách především na území Prahy. Do r. 2015 obchodní ředitel ve společnosti Strabag Property and Facility Services, a.s., kde se věnoval vedení obchodního týmu, supervizi při zpracování cenových nabídek a smluv, vytváření marketingového plánu a dohled nad jeho plněním. Dále byla náplní jeho práce přednášková a prezentační činnost, standardizace workflow obchodních případů, aktivní vyhledávání obchodních příležitostí, organizace výběrových řízení, tvorba podkladů a zadávací dokumentace pro výběr subdodavatelů a komunikace s nimi a především implementaci CAFM aplikací pro podporu činnosti provozního oddělení. Od r. 2015 byl vedoucím odboru Technická podpora SN ve společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o.

V současné době působí jako poradce ve společnosti Bontech.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy (RK):

7. den RK – Technická správa majetku a správa energií a médií

Samostatné kurzy:

Základy techniky vnitřního prostředí
Zásady správného provozu technických zařízení

Webináře:

Pandemie z pohledu FM služeb

Ing. Jiří Frýba

Specialista v oboru techniky prostředí (doyen TZB v ČR)

Specialista v oboru zařízení techniky prostředí staveb, zvláště pak vzduchotechniky, zařízení pro vytápění a ochlazování staveb, měření a regulaci. V posledních letech konzultant a lektor technického zařízení budov v rámci Facility Managementu.

Absolvent strojní fakulty ČVUT v Praze. Od roku 1970 po dobu 20 let působil jako vedoucí technologického provozu a útvaru celopodnikových služeb později vykonával funkci technického náměstka v nakladatelství Albatros. Od roku 1990 po dobu tří let působil na pozici poradce náměstka ministra pro životní prostředí České republiky. Od roku 1992 je soukromý podnikatel v oboru technických zařízení budov, techniky prostředí, provozu zařízení. Celý život se zabývá rekonstrukcemi a zprovozňováním objektu, ve svém portfoliu má objekty jako jsou Národní divadlo, kongresové centrum Praha nebo Komerční Banka na Václavském náměstí. V oblasti odborného posouzení provozních problémů a navrhování řešení se podílel na objektech poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu ČR, Česká spořitelny nebo na objektu AUTO ŠKODA v Mladé Boleslavi.

Projekty, publikace, další aktivity:

Členství:
• Československá vědeckotechnická společnost – Odborná skupina provozu klimatizace v roce 1972 – předseda od 1972 do 2000
• Český svaz vědeckotechnických společností – člen předsednictva ve třetí funkčním období
• Společnost pro techniku prostředí – prezident od založení 1990 do 2000, nyní viceprezident
• Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných při výstavbě – člen od 1992 jako autorizovaný inženýr, člen zkušební komise po několik funkčních období, člen akreditační komise systému celoživotního vzdělávání, člen Rady pro rozvoj stavební profese

Lektor a autor odborných článků:
• Garant a lektor každoročních kurzů Provoz technických zařízení budov s použitím metodiky Facility Managementu.
• Stavební a strojní fakulty ČVUT – přednášky pro studenty ve specializacích TZB se zaměřením na metodiku Facility Managementu
• Technická univerzita – VŠB Ostrava – člen státní zkušební komise, přednášky pro studenty ve specializaci městského inženýrství se zaměřením na metodiku Facility Managementu při provozu TZB
• Přednášky na každoročních konferencích Facility Management v Bratislavě
• Garant čtyř konferencí na téma Klimatizace a větrání ( v roce 2006 v mezinárodním formátu)
• Časopis Vytápění, větrání, klimatizace – člen redakční rady, autor řady článků

Samostatné kurzy:

Základy techniky vnitřního prostředí
Zásady správného provozu technických zařízení

Ing.Ondřej Fukal MRICS

Vedoucí oddělení Správa nemovitostí ve společnosti Cushman & Wakefield s.r.o.

V průběhu své profesní kariéry pracoval na vedoucích pozicích v několika společnostech zaměřených na poskytování služeb v oblasti Facility Managementu či Property Managementu. Má zkušenosti s místním trhem v ČR stejně jako s poskytováním služeb mezinárodním klientům – vždy pracoval na straně dodavatele služeb pro klienta. Jeden ze zakládajících členů IFMA CZ, člen Royal Institute of Chartered Serveyors.

Absolvent strojní fakulty ČVUT – obor optika a přesná mechanika.
Od 2007 –  Cushman & Wakefield s.r.o. – partner společnosti, vedoucí oddělení Správy nemovitostí
2001-2007 –  CENTRA (komplexní správa nemovitostí) – ředitel divize Facility Management
1999-2001 –  OKIN (správa komerčních nemovitostí) – výkonný ředitel, později obchodní ředitel
1994-1999 – Healey & Baker (mezinárodní poradenská firma v oblasti nemovitostí) – pracovník oddělení správy nemovitostí, od 1995 vedoucí tohoto oddělení
1993-1994 – Redwood farmhouse language centre, Anglie – pobyt na jazykové škole
1991-1993 – Československá obchodní banka – referent oddělení vnitřních investic

Jednotlivé rekvalifikační kurzy (RK):

4. den RK – Prostor a prostorové služby

Jan Hirsch

Poradce v oblasti Lean 6σ

Certifikace Lean 6σ Green Belt – únor 2006
Lean 6σ Black Belt ukončení výcviku – červenec 2007
Certifikace Interní auditor systému jakosti ISO 19011; ISO 9001:2000 – srpen 2007, aktualizace – 2015
Certifikace Interní systémový Auditor ISO/TS 16949:2002 – prosinec 2007
E-biz Master – 2010

Přes 20 let zkušeností v nákupu, dopravě a logistice. Věnuje se optimalizaci a neustálému zlepšování procesů nákupu a logistiky s využitím metodologie a filozofie Lean Six Sigma (Lean 6σ) a elektronizaci nákupních procesů, zejména dynamickému porovnávání nabídek a konzultacím v procesním řízení a nákupu. V letech 1994-1996 nákup a logistika Sara Lee / Douwe Egberts. V roce 1996 spolupracoval na zakládání pobočky Bruhn Transport GmbH. 1998-2000 Čechofracht – součástí základního týmu centrálního dispečinku. 2000-2005 Universal Transport Praha – vedoucí dispečer ve firmě specializující se na nadměrnou přepravu a projektovou logistiku, dále odpovědný za výběr subdodavatelů, back office management a marketing. 2005 – 2008 Black & Decker, Senior Sourcing logistic Specialist EMEA. Mimo projektů uvedených níže implementoval program rozvoje dodavatelů a jejich integrace, včetně systému hodnocení. Rozvinul strategické partnerství s vybraným dopravcem na platformě neustálého zlepšování, KPI a měření – Lean 6σ Black Belt projekt na tranzitní časy Overland a Overseas.

2 x oceněn Global Sourcing Trail2blazer 2006 a 2007 (cena udělovaná za mimořádné výsledky nad rámec pracovních povinností a překročení požadovaných výsledků, oceněný musí neustále prokazovat naplňování a soulad s klíčovými hodnotami korporace: Teamwork, Results, Attitude, Integrity, Inclusion, Leadership).

2008- 2010 Unipetrol services, s.r.o. Manažer rozvoje nákupních procesů, posléze pověřen řízením úseku Nákup. Mezi aktivity v této roli patří elektronizace nákupního vyjednávání (e-aukce) a další optimalizace procesů v nákupu, včetně tvorby nových standardů a pravidel; spolupráce a koordinace nakupování a procesů nákupu v kapitálové skupině PKN Orlen a tvorba SLA skupiny Unipetrol. Dále pracoval jako vedoucí klientského obchodního týmu pro NAR marketing s.r.o., společnost, která vyvíjí a aplikuje v prostředí klientů systém pro e-aukce a e-poptávky PROe.biz. Moderoval odborné semináře, konference a workshopy na téma elektronizace výběrových řízení. Zde získal osobní ocenění E-BIZ MASTER. Které je cenou pro nejvýraznější osobnosti e-aukčního prostředí. Byl ředitelem nákupu společnosti Motorpal, a.s., kde zásadními úkoly byla restrukturalizace nákupního oddělení a centralizace nákupních procesů a rozvoj dodavatelské základny a metodiky nákupu. Pro společnost Kühne + Nagel pracoval v rolích manažera importní sběrné služby a tuzemské distribuce a vedoucího oddělení celovozových zásilek a speciálních sítí. Nastavil pravidla a systémy tuzemské distribuce hitech zboží, mezinárodní distribuční sítě s požadavky na zabezpečení dopravních jednotek dle standardů TAPA TSR (standard pro přepravu zboží s vysokým rizikem krádeže – hitech, tabákové výrobky, luxusní šperky a hodinky atd), včetně výběru a vzdělávání subdodavatelů. Byl odpovědný za řízení programu TAPA TSR na národní úrovni a provedl přípravy k certifikačnímu auditu, tvrobu směrnic, procesních map a rozvoj dodavatelů včetně konzultace při pořizování technických aspektů zabezpečení a dovedl společnost k získání certifikace (5/2015) a obhájení certifikace u zákaznického auditu třetí stranou (7/2015).Vykonával funkci bezpečnostního poradce pro přepravy nebezpečných věcí po silnici (ADR).V další kariéře se chce věnovat zejména procesnímu poradenství a vzdělávání formou předávání osobních zkušeností.

Projekty, publikace, další aktivity:

2004-2005 Logistika první vlny stavby mýtních mostů v SRN (just in time dodávky nadměrných dílců na dálniční stavby).
2006 -2008 BD Supplier Connect – implementace, rozvoj a trénink b2b portálu komunikace operativních informací (odvolávek, plánu potřeb, zásob) s dodavateli pro výrobní závody Spennymoor (UK), Ústí nad Labem – Trmice (CZ), Perúgia (IT) a Reynosa (MX) – pokryto 75% dodavatelské základny (0% v r. 2005).
2005-2007 navýšení pokrytí potřeb výrobních závodů Spennymoor a Ústí konsignačními sklady a JIT dodávkami (73 a 62% ročního obratu).
Black and Decker EMEA – přípravy systému hodnocení dodavatelů napříč odděleními (nákup, kvality, materiálová logistika) ve 3 výrobních závodech, jež vyústilo v kritéria pro udělení ceny Supplier of Excellence – 3 ročníky včetně zajištění cen, logistiky účastníků a výběru a zajištění reprezentativních míst pro předání
Green Belt Projekt vratných obalů – design a nastavení procesu, roční úspora ve výši $ 2 miliony
2007-2008 zavedení Auditu dodavatelského řetězce (Supply Chain Qualification) v EMEA – auditor; 46 provedených auditů ve výrobních závodech dodavatelů + následné reaudity a kontroly plnění nápravných opatření; regionální kalibrátor auditorů (4 vytrénovaní),
Tvorba nových SLA pro centrum sdílených služeb skupiny Unipetrol na bázi modelu SIPOC
2009 Prezentace a workshop na konferenci E-biz forum na téma získávání podpory interního klienta.
2010 přednáška na téma zajištění a udržení kvality dodavatelů, kvalifikace a ověřování pro EBF
Člen pracovní skupiny pro vznik Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nákupních systémů
Příprava ME juniorů v softballe 2015, zajištění logistiky materiálu a oficiálů, doprovodný program, živý dvojjazyčný komentář v průběhu hracích dní, překlad a úvody k setkání se zastupiteli města, oficiální ceremoniály zahájení a ukončení, zajištění mediální propagace.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy (RK):

13. den RK – Metodologie Lean 6 Sigma v FM

Ing. Aleš Choutka

Jednatel společnosti Alstanet, s.r.o.

Od roku 1999 společník a jednatel předního dodavatele softwaru pro Facility management. Působil jako analytik a projektový manager na významných implementacích CAFM aplikací ve společnostech T-Mobile, Vodafone, Komerční banka, Slovenská pošta, AB Facility, ISS a mnoha dalších. Praktické zkušenosti získal rovněž v rámci svého působení ve společnosti Skanska CZ na pozici ředitele odboru developmentu a jako člen představenstev a dozorčích rad několika dceřiných společností Skanska CZ. Externí vyučující v rámci kurzů pořádaných FM Institute a Společnosti pro techniku prostředí.

Absolvent (1998) stavební fakulty ČVUT – obor Ekonomika a řízení stavebnictví na stavební fakultě ČVUT. V letech 1998 až 1999 pracoval postupně v roli analytika oddělení developerských projektů a následní vedoucí tohoto oddělení ve společnosti IPS a.s. Následně v letech 1999 až 2001 ve společnosti Skanska CZ (akvizice IPS a.s. švédskou Skanska SE) jako ředitel odboru developmentu a člen představenstev a dozorčích rad několika dceřiných společností. Od roku 2001 až po současnost působí jako jednatel společnosti Alstanet, s.r.o., dodavatele SW pro Facility management. Vykonává zejména poradenskou činnost, procesní analýzy, působí v oblasti integrace s ostatními systémy a v oblasti projektového řízení rozsáhlých projektů.

Projekty, publikace, další aktivity:

 • Autor mnoha článků v odborných i popularizačních periodikách.
 • Člen odborných porot IFMA od roku 2008.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

14. den RK – ICT podpora Facility managementu

Mgr. Lucie Ivančová

Senior International Legal Advisor ve společnosti TNT/FedEx CZ, SK & HU

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Má hluboké znalosti trhu Facility managementu včetně jeho specifických vlastností, je odborníkem na implementaci FM .

březen 2013 – dosud, Lektor – FM Institute, s.r.o. Výuka Facility Management a obchodní právo zejména specifických právních rizik v ceně. Kurzy jsou zaměřeny na vzdělávání osob s činností na Mangement Facility CZ trh.

2018 – dosud: Senior International Legal Advisor – TNT/FedEx CZ, SK &  HU
2011 – 2018, Senior Legal Counsel – ISS Facility s.r.o. CZ & SK – Senior International Legal Advisor zodpovědný za tři země , vedení všech právních záležitostí.
Senior Legal Counsel zodpovědný za dvě země – Českou republiku a Slovensko, vedení všech právních záležitostí pro všechny dceřiné společnosti skupiny ISS v obou zemích.
říjen 2009 – červen 2011, In-House Counsel – OKIN GROUP a.s. Podnikový právník (Junior pozice) významné společnosti poskytující služby Facility managementu. Zaměření: obchodní právo, revize a vypracování návrhů všech smluv klienta a dodavatele zakázek, jednání se smluvními stranami; firemní agenda; práce a pracovní právo, zákon o veřejných zakázkách.
prosinec 2008 – září 2009, Junior Lawyer – Jaroš-Fojtíková, advokátní kancelář, s.r.o. Junior právník, oddělení obchodního práva, zaměření: smluvní právo a zákon o veřejných zakázkách.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

3. den RK – Smluvní zajištění facility managementu

Petr Janovský

Director, Division of Industrial Sites, Mark2 Corporation Czech a.s.

Svoji kariéru začal v roce 1997 ve službách Policie České republiky. V roce 2003 nastoupil do  společnosti Mark2 Corporation Czech a.s., kde pracoval jako manažer v různých oblastech bezpečnosti. K jeho největším projektům patřila spolupráce na zahájení systematizace ostrahy spol. Foxconn, nastavení bezpečnostního systému pro automobilku TPCA v Kolíně či rozvoj bezpečnostně logistických software. Dva roky pracoval jako Security Operations Manager pro Radio Free Europe / Radio Liberty. Dnes na pozici ředitele Divize průmyslu M2C, má na starosti řízení týmu 30 manažerů a více než 1200 zaměstnanců.

6/2011 – doposud Mark2 Corporation Czech, a.s. Divizní ředitel, Divize průmyslu – řízení týmu 30 manažerů, cca 1200 zaměstnanců, aktivní podpora sedmi zahraničních poboček – stanovení a implementace jednotné bezpečnostní koncepce
2009 – 2011 Radio Free Europe, Security Operation manager
2008 – 2009 Mark2 Corporation Czech, a.s. Zástupce divizního ředitele, Divize průmyslu
2003 – 2008 Mark2 Corporation Czech, a.s. Bezpečnostní manažer
1997 – 2003 Policie České republiky

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

9. den RK – Bezpečnostní management – ostraha (security)

Mgr. Pavla Jasná

Senior Legal Consultant ve společnosti Hein Consulting, s.r.o.
Lektorka právních a legislativních aspektů facility managementu
Příprava a organizace kurzů ve společnosti FM Institute, s.r.o.

 • Absolventka Západočeské univerzity v Plzni, fakulty právnické
 • Držitelka rekvalifikace FM Institute
 • V letech 2003 – 2006 pracovala jako firemní právník ve společnosti Skanska CZ.
 • V letech 2006 – 2016 se zaměřovala na právní problematiku Facility managementu a PPP.
 • Od roku 2016 pracuje ve společnosti Hein Consulting v oblasti smluvních dokumentů FM.

Projekty, publikace, další aktivity:

Aktivně se podílela na projektu „Outsourcing FM služeb ve společnosti Siemens ČR“. Tento projekt byl v roce 2016 oceněn „Mimořádnou cenou IFMA CZ“   

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

2. den RK – Implementace FM do společnosti – workshop (příprava VŘ na poskytovatele služeb FM)

Ing. Zdeněk Kadlec, MBA

Jednatel společnosti EDM (Entre Direct Marketing) s.r.o.

Od roku 2004 se věnuje problematice poskytování podpůrných služeb. Své znalosti z této oblasti uplatnil v letech 2005-2008 ve společnosti ČEZ Správa majetku, kde se podílel na projektech v této oblasti, z nichž mezi nejvýznamnější patří optimalizace tiskových služeb a implementace elektronického oběhu dokumentů ve Skupině ČEZ. Ve společnostech Océ a později Canon, se specializoval na rozvoj dokumentových a tiskových služeb u zákazníků společnosti a optimalizaci souvisejících procesů. Od roku 2014 je spolumajitelem a jednatelem společnosti EDM, která se zabývá službami zpracování příchozích a odchozích dokumentů a reprografií.

Absolvent Českého vysokého učení technického, obor výpočetní technika, absolvent Open University Business School. V letech 2005-2008 pracoval jako projektový manažer ve společnosti ČEZ Správa majetku, v letech 2009-2014 spolupracoval se společnostmi Océ a Canon, nyní je jednatelem ve společnosti EDM.

Projekty, publikace, další aktivity:

 • optimalizace tiskových služeb ve Skupině ČEZ – 2006-2008
 • implementace DMS ve Skupině ČEZ – 2007-2008
 • digitalizace spisovny Pražské energetiky – 2009
 • implementace datových schránek pro OZP – 2009
 • projekt digitalizace smluvních dokladů pro Hertz – 2009
 • kompletní digitalizace zákaznické dokumentace Unicredit – 2012
 • přechod na plnobarevný produkční tisk ve Východoslovenské energetice – 2014
 • redaktor IDG Czechoslovakia, příspěvky do časopisu PC World – 1996-1998

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

10. den RK – Tiskové, kopírovací, poštovní a archivační služby

Ing. Petr Kout, CSc.

Daňový poradce, vysokoškolský učitel

Vysoká škola ekonomická v Praze 1979, obor Automatizované systémy řízení v ekonomice
Kandidát ekonomických věd 1989

1979 – 1990 Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky, výzkumný a vědecký pracovník
od r.1991 OSVČ – účetní a daňové poradenství, přednášková a publikační činnost
od r.1993 člen Komory daňových poradců ČR
od r. 1998 účastník systému kontinuálního profesního vzdělávání KDP ČR
od r. 2011 vysokoškolský učitel SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ ZNOJMO, s.r.o.

Projekty, publikace, další aktivity:

Lektorská činnost v oblasti účetnictví a daní od roku 1991, například:

 • vzdělávací instituce DEMOS-Pragoeduca, a.s., INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., Asociace realitních kanceláří ČR, Institut vzdělávání účetních, s.r.o., 1. VOX a.s., Komora certifikovaných účetních a další
 • firemní kurzy Česká pošta, s. p., Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., GMAC, a. s., PSA finance Česká republika, s.r.o., sAutoleasing, a.s., WIS Economic a.s., DTZ Czech Republic a.s., KPMG Česká republika s.r.o. a další

 Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

12. den RK – Účetnictví a daně související s FM

Mgr. František Macholda, MBA

Partner a obchodní ředitel ve společnosti EkoWATT CZ s.r.o.

František Macholda je energetický auditor, v EkoWATTu pracoval jako projektový manažer, analytik a poslední léta pracuje jako senior konzultant v oblasti obnovitelných zdrojů energie a úspor v budovách i průmyslu.

František Macholda je partnerem a obchodním ředitelem společnosti EkoWATT, která působí v oblasti konzultací v energetice již od roku 1990. EkoWATT zpracoval tisíce odborných studií, analýz, energetických auditů a publikací a je respektovaným informačním zdrojem pro odbornou i laickou veřejnost.

Projekty, publikace, další aktivity:

Kromě konzultační činnosti byl odpovědným řešitelem rozsáhlých projektů pro výzkum a vývoj. Je autorem nebo spoluautorem výpočetních metod a softwarů. Má rozsáhlou publikační historii a přednášel na mnoha odborných konferencích v ČR i v zahraničí. V současné době se specializuje na problematiku složitých budov a jejich výstavby a provozu. V této oblasti získal odbornou akreditaci v prestižním mezinárodním systému LEED. Jeho dalším profesním cílem je směřování provozu budov k principům udržitelného rozvoje. Kromě odborných aktivit konzultačního směru v rámci EkoWATTu je pan Macholda hodnotitelem evropských projektů a vyučuje na ČVUT v Praze.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

8. den RK – Systémy certifikace udržitelnosti budov

Ing. Václav Novák

Ředitel odboru podpůrných služeb ve společnosti Unipetrol, Litvínov

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Ekonomika a management,  geoinformatika.
Academia Biznesu ORLEN (Varšava)

Na pozici systémového inženýra a projektového manažera zajištění implementace GIS a CAFM systémů ve společnosti UNIPETROL a celá řada rozvojových projektů  pro oblasti správy majetku, územního generelu, provozovatelů technických infrastruktur a bezpečnostních složek společnosti. Řízení ekonomické, informační a technické podpory pro nový závod Služby společnosti UNIPETROL, RPA zejména zpracování ekonomických plánů, nastavení kalkulačního modelu a zajištění ekonomického a provozního reportingu. Příprava ekonomických a technických podkladů pro projekt Centralizace Facility Managementu ve skupině UNIPETROL.

Projekty, publikace, další aktivity:

Kromě konzultační činnosti byl odpovědným řešitelem rozsáhlých projektů pro výzkum a vývoj. Je autorem nebo spoluautorem výpočetních metod a softwarů. Má rozsáhlou publikační historii a přednášel na mnoha odborných konferencích v ČR i v zahraničí. V současné době se specializuje na problematiku složitých budov a jejich výstavby a provozu. V této oblasti získal odbornou akreditaci v prestižním mezinárodním systému LEED. Jeho dalším profesním cílem je směřování provozu budov k principům udržitelného rozvoje. Kromě odborných aktivit konzultačního směru v rámci EkoWATTu je pan Macholda hodnotitelem evropských projektů a vyučuje na ČVUT v Praze.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

11. den RK – Sledování nákladů a controlling v oblasti FM

Ing. Dana Nováková

Vedoucí oddělení ISŘ ve společnosti FCC Česká republika, s.r.o.

Absolventka Vysoké školy lesnické a dřevařské, fakulty dřevařské ve Zvolenu. Po složení státní zkoušky MŽP v odborné způsobilosti pro vykonávání státní správy na úseku odpadového hospodářství působení ve veřejné správě v oblasti životního prostředí. Od roku 1994 ve společnosti .A.S.A.. Postgraduální studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze v oboru „problémy ochrany životního prostředí na FTOP“ ve spolupráci s univerzitou v Umea – Švédsko a specializovaný kurz „Nové právo životního prostředí“ na Ústavu pro další vzdělávání právníků JURIDIKUM, PF Univerzitě Karlově v Praze.

Dana Nováková je vedoucí oddělení integrovaného systému řízení a legislativy ve skupině společností FCC Česká republika, s.r.o. (dříve .A.S.A. ČR), která je jednou z nejvýznamnějších na českém trhu v oblasti odpadového hospodářství a je součástí španělské společnosti FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC). Řídí tým specialistů v oblasti všech dotčených složek životního prostředí a zajišťuje právní bezúhonnost při poskytování služeb v oblasti ekologického poradenství, svozu a transportu odpadů, provozování zařízení pro nakládání s  odpady, tj. skládek odpadů, sběrových dvorů, dekontaminačních ploch, biodegradačních ploch, kompostáren, solidifikačních linek, recyklačních zařízení, zařízení k výrobě alternativních paliv a dalších speciálních technologií. Je „odborně způsobilou osobou“ pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami, koordinátorem EMS, interním auditorem a členem týmu, který ve firmě zajišťuje procesy k obhajování certifikátu integrovaného systému managementu ve shodě s normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 fy Det Norske Veritas s.r.o.

Projekty, publikace, další aktivity:

Zpracovávání IPPC dokumentací, IRZ, havarijních plánů, provozních řádů, písemných pravidel pro zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a ostatních provozních dokumentů pro mateřskou společnost i externí zákazníky. Připomínkování schvalovaných právních předpisů, zákonů a vyhlášek.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

6. den RK – Odpadové hospodářství

Tomáš Podrazil

Obchodní ředitel ve společnosti Stěhování Podrazil s.r.o.

Od roku 1995 se zabývá oborem stěhování a autodoprava ve společnosti Stěhování Podrazil s.r.o. kde je obchodním ředitelem. Společnost se zabývá kompletní stěhovací službou, včetně řízení stěhování velkých projektů, koordinace projektů, s přípravou a pomocí zákazníkům při kompletní relokaci   kancelářských celků. V roce 1999 za společnost podepisuje dlouhodobou smlouvu na rozvoz kancelářského nábytku pro společnost Techo a.s., včetně zajištění stěhování do nových prostor před samotným nastěhováním jednotlivých společností. Vzhledem ke své dlouhodobé zkušenosti se stěhováním, zajišťuje pro zákazníky i poradenskou činnost pro výběrová řízení v oblasti nábytku a stěhování.

Absolvent Střední průmyslové školy strojní,
1995 – 2004 pracovník společnosti Podrazil s.r.o.
2005 – 2006 project manager pro společnost Techo a.s.
2006 – obchodní ředitel společnosti Stěhování Podrazil s.r.o.

Projekty, publikace, další aktivity:

 • Merck a Schering Plough – kompletní zajištění stěhování a celkové relokace obou společnosti – 190 pracovních míst, včetně navážení nového nábytku
 • MÚ Praha 6 – kompletní zajištění přestěhování a koordinace stěhování Městské části Praha 6 (návoz nového nábytku, stěhování, inventarizace, logistika rozvozu starého nábytku pro sociální zařízení ) – 330 pracovních míst
 • Kraft foods, Opavia LU, 250 pracovních míst, budova Amazon Court Praha – Karlín.
 • stěhování společnosti AXA Česká republika – pobočka Brno – 200 pracovních míst.    Budova Trinity
 • stěhování a návoz nového kancelářského nábytku pro společnost Tesla, budova Prosek Point – 90 pracovních míst.
 • 2008 – stěhování společnosti Plzeňský Prazdroj, budova Myslbek
 • navážení kancelářského nábytku Techo pro Českou spořitelnu – cca 900 pracovních míst
 • stěhování společnosti NetCentrum.cz a Atlas.cz do nové budovy Classic 7, Praha – Holešovice – 250 pracovních míst
 • MÚ Praha 13, kompletní zajištění přestěhování do nové radnice – 180 pracovních míst
 • Sekyra Group, koordinace projektu a samotné stěhování společnosti – 120 pracovních míst do budovy Diamont Point
 • Pro společnost Techo a.s. v roce 2005, project manager interiérového řešení – Letiště Praha – Terminál Sever 2.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

5. den RK – Pravidla stěhování

Ing. Jaromír Průša

Poradce v oblasti bezpečnosti, ASIS International ČR

Jednatel, Předseda ASIS International ČR, člen Poradního sboru MV pro situační prevenci kriminality

Bezpečnostní poradenství:
– bezpečnostní výcvik, mentoring a vzdělávání
– bezpečnostní strategie
– služby a nastavení BCM a CMT
– služby compliance a GDPR
– bezpečnostní konzultace (analýza rizik)
– bezpečnostní audit
– management bezpečnostních incidentů
– výcvik krizové intervence
– řízení personálních rizik
– řízení rizik v obchodním styku
– forenzní a investigativní služby
– ochrana měkkých cílů, ochrana před útoky “active shooter”

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

9. den RK – Bezpečnostní management

Ing. Lucie Ryjáčková

Lektor v oblasti štíhlých procesů

Lucie Ryjáčková je držitelem osvědčení Process Architect (Business Excellence Senior Consultant, Six Sigma Senior Black Belt).

Během své kariéry získala zkušenosti zejména v oblastech – facility managementu, projektového managementu, zlepšování a designu procesů a inovací. 12 let pracovala ve společnosti Vodafone. Začínala jako Facility Manager Head Office, následně jako Real Estate Development Manager pro akvizici a správu veškerého real estate portfolia společnosti Vodafone v celé České republice. Její prioritou je přirozený zájem identifikovat bariéry, které brání společnostem v naplňování jejich vizí a cílů. Projekty v oblasti zlepšování procesů a designu procesů vedla ve všech odděleních společnosti – Consumer Sales, Business Sales, Marketing, Brand & Communication, Technology, Finance/FM, Procurement, Strategy, Legal, HR. Od roku 2011 se věnovala inovačním projektům pomocí metodiky Design Thinking.

Projekty, publikace, další aktivity:

Aktivním členem představenstva IFMA CZ od 1999, během let 2004 – 2007 Prezidentka asociace.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

13. den RK – Metodologie Lean 6 Sigma ve facility managementu

Ing. arch. Zdeněk Rudovský, PhD.

Architekt a projektant ve společnosti Atelierdejvice

Magisterské studium, obor Architektura a stavitelství na Fakultě stavební, ČVUT, dosaženo magisterského stupně Ing.arch. s vyznamenáním, vedení diplomové práce p.prof. Ing.arch. Jaroslav Sýkora, DrSc.; 09/2007 – 01/2011; Doktorské studium se zaměřením na přechod projektu do fáze užívání; Fakulta architektury, vedoucím DP p. prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.; 2011 – 2015;

Externí vyučující na Fakultě architektury ČVUT, Fakultě stavební ČVUT

2005 – 2009 – projektant v architektonických ateliérech Artline Praha a Ateliér Wízner – zpracovatel projektové dokumentace rekonstrukcí, středně velkých staveb a interiérů
2010 – 2013 – řešitel pasportizace nemovitostí ČVUT, Odbor výstavby a investiční činnosti
2011 – současnost – externí vyučující na Fakultě architektury a Fakulty stavební ČVUT
2012 – současnost – architekt a projektant ve vlastním architektonickém studiu Atelierdejvice

Projekty:

 • Konverze výrobní haly na tiskařské centrum, Rakovník
 • Bytový dům Lipno
 • Zasedací místnost VIC, Rektorát ČVUT v Praze

Autor příspěvků a publikací:

 • RUDOVSKÝ, Zdeněk. Informace z návrhu a výstavby v provozní fázi projektu. In Progres techniky v architektúre. STU v Bratislavě, 2013 (ISBN 978-80-227-4105-7)
 • RUDOVSKÝ, Zdeněk. Architektura mezi uživatelem a tvůrcem nejen jako stavební dílo. In http://fa.cvut.cz/Cz/Publikace/ArchitekturaMeziUzivatelemATvurcem. ČVUT v Praze, Fakulta architektury, 2014 (ISBN 978-80-01-05659-2)
 • RUDOVSKÝ, Zdeněk. Pasportizace. In Juniorstav 2013, 15. Odborná konference doktorského studie – Sborník anotací. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2013. (ISBN 978-80-214-4669-4)
 • RUDOVSKÝ, Zdeněk. Přechod stavebního projektu do užívací fáze, Disertační práce. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta architektury, 2015

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

5. den RK – Návrh dislokace kanceláří – workshop

Daniel Rys

Odborný poradce a konzultant v oblasti F&B

Původní profesí kuchař – toto vzdělání považuje za nejvýznamnější, stalo se v jeho profesním životě pevným základem pro všechna navazující studia i profesní zdatnost. Střední hotelová škola U Krbu v Praze; VŠH – komunikace a marketing ve službách / nedokončeno

Nejvýznamnější aktivity: zdravý koncept stravování pro veřejné stravování včetně segmentace doprovodných služeb jako coffee breaky, doplňkový prodej s jednoduchou identifikací pro zákazníka s širokou podporou vzdělávání ve formě přednášek a krátkých edukativních informací v rámci firemní kultury.

Od počátku své profesní kariéry se věnuje oblasti gastronomie, cestovního ruchu a komplexnímu poskytování služeb.
V roce 2004 přijal novou výzvu a začal se velmi intenzivně věnovat komplexnímu zdravému stravování v oblasti veřejného stravování, konkrétně v segmentu moderních business center u klientů s celosvětovou působností.
V současné době se věnuje několika projektům mezi nejvýznamnější patříi unikátní „domácí bistro“.
Odborné projekty zaměřené na poměr cena x výkon x kvalita, zvyšování kvality, ekonomické návratnosti do investic hotelů a restaurací, školení a vzdělávání / mezi nejvýznamnější klienty patří i významné státní instituce, které mají snahu přizpůsobit své provozy nejenom novým trendům, ale i ekonomice.
Mezi jeho nejvýznamnější zaměstnavatele patří – Hilton International, Radisson SAS, Sodexo, Aramark, ale i Úřad vlády ČR

Projekty, publikace, další aktivity:

 • Člen otvíracího týmu hotelu Radisson SAS – který v Praze po revoluci zrekonstruoval a otevřel nejslavnější pražský hotel ALCRON
 • Člen týmu, který jako první zavedl do veřejného stravování v ČR prodej jídel na váhu dle vlastní volby
 • Vedoucí týmu projektu zdravého stravování / zdravá firma – pro významnou mezinárodní banku
 • Samostatný projekt k ozdravení cateringové divize – státní instituce

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

10. den RK – Stravovací služby (catering) – F&B

Bc. Tomáš Sedláček MBA

Předseda představenstva a generální ředitel společnosti Revitrans, a.s.

7/2013 – do současnosti General Manager; Revitrans, a.s; Lokalita Bílina
2/2004 – 6/2013 ředitel úseku Dopravní služby; ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
2/1998 – 11/2003 Manažer provozu logistiky; Pivovary Staropramen s.r.o.

Projekty, publikace, další aktivity:

 • Reorganizace ČEZ REAS na ČEZ Správa majetku
 • Vybudování dopravních služeb v ČEZ Správa služeb

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

10. den RK – Dopravní služby

Ing. Roman Šmíd

Poradce a lektor v oblasti TZB

Člen IFMA. Revizní technik Elektro E2A. Vlastník licence ERU na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Absolvent strojní fakulty ČVUT – obor stroje a zařízení pro spotřební, chemický a potravinářský průmysl. Vystudoval 2 roční studium Oceňování nemovitostí- administrativní cena a tržní hodnota. Absolvent střední školy Elektro Měření a regulace. V letech 1990 – 2006 pracoval ve společnosti Pražské vodovody, na odborných a managerských pozicích. V letech 2006 a 2007 pracoval jako ředitel správy nemovitostí v České poště. Od roku 2008 pracoval jako technický ředitel- facility manager v největším akvaparku v Čechách.

V současnosti je nezávislým konzultantem v oboru interního prostředí budov (TZB).

Projekty, publikace, další aktivity:

 • Několik vyzvaných přednášek o provozu TZB a speciálních technologií ČVUT FSv, VŠB – TU Ostrava
 • Autor článků v odborných periodikách
 • Rekonstrukce energocentra zdroje vody Káraný- elektro VN, NN
 • Nasazení nového systému měření a regulace, výstavba zdroje 400kW s tepelnými čerpadly
 • Rekonstrukce památkově chráněné budovy v Praze 1, výstavba call-centra PV
 • Výstavba nové administrativní budovy na Královských Vinohradech v Praze
 • Provoz a údržba 3500 nemovitostí ČP
 • Příprava pasportu nemovitostí ČP
 • Zprovoznění a denní provoz TZB akvaparku, speciálních technologií, energetického systému, vodohospodářského systému
 • Zavedení CAFM systému akvaparku, příprava a plnění dat, provoz
 • Provoz plynové licensované kogenerační jednotky 800kWel
 • Příprava energetického auditu akvaparku a realizace investic ke snížení spotřeby energie

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

7. den RK – Údržba technologií budov

Ing. arch. Daniel Štys

Operation manager; Autorizovaný architekt
Cushman & Wakefield s.r.o.

Absolvent fakulty architektury ČVUT. Vlastní architektonická praxe od roku 1992. Od roku 1999 se zabývá správou nemovitostí v několika mezinárodních firmách, zodpovědný za provoz prestižních kancelářských a obchodních budov. Podílel se na českém překladu normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348).

1990 – 1996 architekt v kanceláři Datys s.r.o. od roku 1996 ve firmě Elsat / Dicom se zabývá CAD a CAFM softwarem.
Od roku 1999 project manager a facility manager ve firmě ECM, řízení a příprava developerských projektů, správa nemovitostí portfolia ECM.
Od 2002 technický ředitel v PBW – správa kancelářských a obchodních budov.
2009 – 2012 facility manager pro rekonstruované Hlavní nádraží v Praze pro italského investora Grandi Stazioni.
Od roku 2012 Operation Manager v CBRE s.r.o., zodpovědný za provoz všech obchodních center ve správě CBRE po celé ČR. Konzultant pro správu a provoz nemovitostí.
Nyní Operation Manager v Cushman & Wakefield s.r.o.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

4. den RK – Prostor a prostorové služby
12. den RK – Rozpočtování ve facility managementu

Jan Talášek

CAFM Manažer, konzultant a lektor,
ATALIAN CZ,s.r.o.

Specializace na softwarovou podporu facility management (CAFM) a dílčí oblasti, jako je sběr dat a tvorba pasportizačních dat, metodická podpora značení a kódování, integrační vazby mezi CAFM, dalšími informačními systémy a grafickou prezentací ve formátech CAD a GIS, SW podpora specifických procesů Facility managementu apod. Pro uvedené se specializuje na Project management Facility managementu a zejména na procesní realizaci jednotlivých FM služeb v různých segmentech trhu.
Od r. 2001 je členem profesního sdružení Facility manažerů IFMA CZ, od r. 2010 do roku 2014 byl členem jejího představenstva.

V segmentu facility managementu působí od roku 2001, kdy se podílel jako obchodní manažer ve společnosti TESCO SW a.s. na vývoji a implementacích CAFM řešení. Od roku 2009 působil do konce roku 2012 opět v oblasti FM a to na pozici výkonného ředitele ve společnosti pit Software, s.r.o. – dodavatele CAFM systému pit-FM na českém a slovenském trhu. V současné době SW aplikace pro facility management a CAFM systémy zavádí zejména ve společnosti ATALIAN CZ s.r.o. a působí na pozici manažera CAFM.

Projekty, publikace, další aktivity:

V rámci uvedené praxe se podílel na řadě implementačních projektů v různých tržních segmentech, a to zejména předprojektovou analýzou uživatelských potřeb a dílčích realizačních podpor a metodiky a dále se podílel na řadě pasportizačních projektů (Česká pošta, Vězeňská služba, Poslanecká sněmovna ČR…). Aktuálně implementuje CAFM aplikace uvnitř skupiny ATALIAN pro její zákazníky i interní potřeby ATALIAN CZ (síť AHOLD, TESCO Stores, Lidl, Kaufland…, bankovní domy Komerční banka, Česká spořitelna, ČNB… Obchodní centra, průmyslové podniky a řada dalších).
Je držitelem certifikátu Facility manažer, získaného na VŠE Praha a znalcem v oboru oceňování nemovitostí, získaném u Institutu Franka Dysona – Vysoké školy realitní v Brně.

Nepravidelně přednáší studentům na STU Bratislava, VŠB TU-Ostrava, ČVUT Praha a VŠE Praha v oborech Facility managementu oblast SW podpory FM a rovněž pravidelně vystupuje se zkušenostmi ze zavádění CAFM systémů na odborných konferencích a seminářích. O zkušenostech se SW podporou se rovněž dělí s posluchači akreditovaného kurzu v DTO CZ Ostrava a dalších kurzů TZB-INFO, Forum-media Praha a V.O.Č. Košice.

Jako odborný garant kurzu a jeho lektor rovněž přednášel pro specifický kurz Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, určeného pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje se zaměřením na provoz majetkového portálu, zahrnující metodiku a užívání CAFM systému FaMa+ a určeného pro cca 700 pracovníků příspěvkových organizací a pracovníky KU MSK včetně tvorby podkladů e-learningového výukového portálu MSK.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

14. den RK – ICT podpora Facility managementu

Monika Vlková

Odborná poradkyně v oblasti F&B

Monika Vlková nabízí paletu zkušeností zahrnujících hotelový i restaurační provoz a jejich management, pracuje jako odborný konzultant v oblasti F&B a jako projektová manažerka. Pracuje také jako certifikovaná koučka školící jak tvrdé, tak i měkké dovednosti a zaměřuje se na zvyšování lidského potenciálu a osobní rozvoj prostřednictvím motivace, kterou vnímá jako klíčovou a která následně a zcela přirozeně vede ke zvyšování výkonnosti a osobní spokojenosti.

Monika Vlková má dlouholeté zkušenosti z vrcholového managementu v oblasti 5* hoteliérství a stravovacích služeb i s vedením a motivací lidí. Její profesní zkušenosti začaly prací na recepci, v business centru a pokračovaly v obchodním oddělení.
Následně se její profesní kariéra rozšířila o zkušenosti v managementu – pracovala jako obchodní a marketingová ředitelka a posléze i jako generální ředitelka hotelu Paříž i jako regionální ředitelka nadnárodní cateringové společnosti Aramark.

Projekty, publikace, další aktivity:

Monika Vlková se aktivně věnuje charitativní činnosti pro neziskový sektor, je členkou správní rady Asistence, o.p.s., které pomáhá organizovat Fora Asistence – setkávání a propojování lidí ze ziskového a neziskového světa.

Jednotlivé rekvalifikační kurzy:

10. den RK – Stravovací služby (catering) – F&B