Váš košík je prázdny.

Vrátiť sa do obchodu

O společnosti FM Institute, s.r.o.

Profil společnosti

FM Institute působí na trhu již od roku 2008. Původně vznikl jako organizační složka konzultační společnosti Hein Consulting, od roku 2010 působí jako samostatná organizace s vlastní akreditací MŠMT. Jádrem činnosti FM Institute je především vzdělávání odborníků z FM praxe, a to jak na straně klientů z nejrůznějších sektorů, tak na straně předních poskytovatelů FM služeb. FM Institute proškolil několik set odborníků z praxe z desítek předních společností na trhu.

FM Institute spolupracuje s předními specialisty ve svých oborech, kteří přinášejí posluchačům bohaté zkušenosti praxe. Kombinací teoretických základů založených na FM standardech a praktických zkušeností z praxe získávají posluchači komplexní přehled o oboru.

Na zasedání představenstva IFMA CZ dne 28. 11. 2017 bylo schváleno, že FM institute a zejména rekvalifikační kurz se stávají vzdělávací platformou IFMA CZ. Členové IFMA CZ získávají od FM Institute 2 bonusy snížení ceny o 20 % v každém semestru rekvalifikačního kurzu.

Stěžejním vzdělávacím programem FM Institute je 15denní rekvalifikační kurz Facility manažera. Kurz je akreditován MŠMT jako platná rekvalifikace na pozici manažer v oboru Facility management a v současné době představuje nejucelenější vzdělávání v oboru u nás. Absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci v oboru “Facility manažer” dle MSMT-22875/2017-1/489 ze dne 10. 11. 2017. (Akreditace z minulých let naleznete zde 2014, 2011, 2008). Posluchači se mohou přihlásit i na jednotlivé výukové dni samostatně, nebo využít možnost zvýhodněných 5denních balíčků.
Od roku 2016 FM Institute poskytuje vzdělávání v oboru FM také elektronicky, formou živých interaktivních webinářů. Tato forma je prozatím pouze pro samostatné kurzy, rekvalifikace je možná pouze klasickou formou přednášek. Dále FM Institute nabízí odborná jednodenní a vícedenní školení z nejrůznějších oblastí FM. Kromě veřejného vzdělávání zajišťuje FM Institute i školení a kurzy „na míru“ pro firemní klientelu. Mezi další vzdělávací aktivity FM Institute patří výuka na vysokých a vyšších odborných školách.

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow:

 • držitel nejvyššího celosvětového ocenění facility manažera, titulem IFMA Fellow (ročník 2013)
 • v roce 1999 inicializoval založení asociace IFMA CZ a v letech 2000 – 2003 a 2012 – 2015 byl jejím prezidentem
 • autor učebnice “Základy Facility managementu”, spoluautor několika dalších odborných publikací, autor mnoha článků v odborném tisku
 • přednáší na konferencích u nás i v zahraničí, vyučuje FM na ČVUT FSv a na pozvání i na dalších školách
 • zastupuje ČR ve standardizačních komisích evropské normy EN 15221 a světové normy ISO 41000
 • ředitel pro země střední a východní Evropy (CEE) FMCC asociace IFMA (globálního sdružení FM konzultantů), která sdružuje FM poradce na celosvětové úrovni
 • člen sekce Ostatní služby v rámci NSK (Národní soustavy kvalifikací). Jeho úkolem je sjednocení vnímání FM profesí

Naše cíle

Naší vizí je stát se u odborné veřejnosti u nás i v zahraničí synonymem pro kvalitní a nestranné vzdělávání postavené na mezinárodně uznávaných standardech. Chceme i nadále přinášet nejen vysokou praktickou hodnotu a využitelnost poznatků, ale také osobní a přátelský přístup, kvůli kterému se k nám budete rádi vracet na nová školení a kurzy.

Usilujeme o to stát se odbornou platformou, kolem které se budou soustřeďovat odborníci z oblasti Facility managementu a souvisejících oborů, a přispívat k výměně zkušeností mezi našimi i zahraničními experty. V nejširším smyslu a pojetí chceme spolu s Vámi přispět ke kultivaci Facility managementu u nás, k lepší práci i lepšímu pracovnímu prostředí pro nás všechny.

Jako jediná vzdělávací společnost, která již mnoho let úspěšně obhajuje akreditaci MŠMT na rekvalifikaci facility manažerů, chceme rozvíjet na ši spolupráci s IFMA CZ. Vážíme si toho, že IFMA CZ prohlásila naši společnost za svoji vzdělávací platformu. Členové IFMA CZ u nás budou mít vždy dveře otevřeny.

Naše hodnoty

Odbornost, partnerství, respekt, prosperita

jsou námi preferované hodnota, které tvoří základnu pro dosažení stanoveného cíle, jakým je výjimečnost.

Naše vize

Uznávaná škola zaměřená na vzdělávání formou rekvalifikace odbornosti v oblasti Facility Managementu, založená na mezinárodních standardech s vysokou hodnotou pro praktické využití u klientů.

Způsob, jakým umíme dosáhnout uznání:

 • Spolupráce s nejlepšími odborníky
 • Mezinárodní spolupráce
 • Komplexní vzdělávací program
 • Vyškolení certifikovaných pracovníků pro trh Facility Managementu
 • Systematická výchova / příprava lidí z Facility Managementu
 • Akreditace vzdělávacích programů
 • Stanovení standardu pro vzdělávání Facility Managementu
 • Systematické studium k získání pracovního zařazení v oblasti Facility Managementu
 • Využití vzdělání absolventů v praxi

Naše vybrané reference

Poskytovatelé FM služeb:
ISS Facility Services, s.r.o.
ATALIAN CZ, s.r.o.
Mark2 Corporation Czech, a.s.
AB Facility, a.s.
OKIN GROUP, a.s.
CBRE, s.r.o.
P.DUSSMANN spol. s r.o.
CPI – Facility, a.s.
CIMEX INVEST s.r.o.
Trigema Facility s.r.o.
CTP
SSI
Tafirra FM
Caverion

Banky:
Česká spořitelna, a.s.
Erste Group Bank AG
Komerční banka, a.s.
Československá obchodní banka, a. s.
KBC
Raiffeisenbank a.s.

Školy:
České vysoké učení technické v Praze
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Fyzikální ústav AV ČR
Masarykova univerzita
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
VOŠ a OA Chotěboř
VOŠZ a SZŠ Praha 1

Veřejná správa:
Ministerstvo obrany
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Letiště Václava Havla
Osmička (Správa majetku MÚ Praha 8)
Správa majetku MÚ Praha 12
Česká pošta, s.p.

Nemocnice a zdravotnická zařízení:
IKEM
Proton Therapy Center Czech, s.r.o.
Ústav molekulární genetiky AV
Ústav hematologie a krevní transfuze

Další:
Seznam.cz, a.s.
Vodafone Czech Republic a.s.
Plzeňský Prazdroj, a.s.
McDonald`s ČR spol. s r.o.
IKEA
Makro
BOSCH DIESEL s.r.o.
Foxconn Technology CZ s.r.o.
RWE Česká republika a.s.
E.ON Česká republika, s. r. o.
Rádio Svobodná Evropa
Coca Cola
Evobus ČR
UNIPETROL SERVICES, s.r.o.
Benteler
Honeywell
Dr. Max
Prologis
Bureau Veritas CR
Škoda Auto
Siemens
SGS
a mnoho dalších ……….

Řekli o nás

… přednášky byly jedinečné a bez hluchých míst, kladně musím zhodnotit výběr přednášejících z hlediska odbornosti i jejich umění upoutat posluchače
… dobrý základ pro začínající FM manažery, pro zkušenější rozšíření povědomí
… rozšířil jsem si obzory v oblasti správy budov a podpory core businessu, velmi kladně hodnotím, že všichni lektoři jsou z praxe
… kurz byl přínosný, jelikož se orientuje i na konkrétní problémy, lektoři sdělují množství příkladů a zkušeností
… široký rozsah kurzu s teoretickými i praktickými informacemi byl přesně to, co jsem potřeboval
… pro mne byl kurz velkým přínosem a skvělou nástavbou informací, které jsem získala na ČVUT, díky těmto kurzům jsem pochopila FM
… pro mou práci toto mělo jednoznačný přínos
… děkuji za velmi profesionální a příjemný přístup ke všem účastníkům kurzu
… velmi zajímavé upřesnění a systematizování celé problematiky
… kurz přesně splnil moje očekávání, získal jsem nové zkušenosti, které mohu uplatnit v praxi
… budu vstřebávat ještě dlouho a doufám, že i dlouho čerpat z těchto informací
… kurz mi výrazně pomohl proniknout do oblasti řízení FM
… je úžasné vědět, že FM se konečně vydává správným směrem a má smysl se rozvíjet a školit a tím zvedat celkovou úroveň

… kurz mi dal mnoho nových informací i pohledů, které lze využít jak v pracovní sféře, tak i pro soukromé účely
… logicky uspořádaný, odborně na výši, kvalitní lektoři
… rozšířil mi znalosti v oblasti FM, pochopila jsem význam FM smlouvy a ujasnila SLA
… skvělá práce! Je poznat, že vás to baví, i když je to s námi občas složité
… velmi mnoho informací a málo času
… získali jsme informace o nových trendech v oblasti FM
… příjemné chvíle, příjemní lidé, užitečné informace
… považuji kurz za velmi zdařilý a studijními podklady se budu prolistovávat velmi dlouho
… hodnota informací obsažených v kurzu převyšuje reklamu prezentujících subjektů
… díky širokému pohledu a nadhledu všech lektorů jsem si z každé přednášky něco odnesl, něco, co mohu použít ve své praxi
… domnívám se, že vznikl nový nástroj, jak „obyčejnou údržbu“ převést mezi vědní obory, dojem je velmi dobrý
… profesionální výklad vč. aplikace do praxe, znalost problematiky, příjemné vystupování, lektor udržuje pozornost posluchače po celou dobu semináře
… vysoká odborná úroveň přednášejících, ucelený náhlad na problematiku dle světových trendů

Všechny tyto reference jsou vybrány ze závěrečných dotazníků absolventů kurzu (k nahlédnutí u organizátora akce).